En vei inn

NorTrials skal fungere som "En vei inn" for legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri som ønsker å komme i kontakt med norske utprøvermiljøer.

Illustrasjon postkasse

NorTrials feasibilityportal​ er et tilbud til aktører som ønsker å utføre kliniske studier i Norge. 


 1. Nettskjema

  Sponsor fyller ut nettskjema og laster opp vedlegg

  NorTrials feasibilityportal
 2. Distribusjon

  NorTrials koordinerende enhet sender skjema og vedlegg til sykehus som ønsker forespørsler innen det valgte fagområdet

 3. Oppfølging

  NorTrials koordinerende enhet følger opp at henvendelsen blir besvart, enten direkte til sponsor eller via den koordinerende enheten

 4. Tilbakemelding

  NorTrials koordinerende enhet sender tilbakemelding til sponsor innen oppgitt tidsfrist

Fant du det du lette etter?