Inflammasjon

NorTrials-senteret inflammasjon er lagt til Stavanger universitetssjukehus.

​​Klinisk immunologi er et tverrgående fagfelt som inkluderer kronisk inflammatoriske og autoimmune tilstander. Dette er tilstander som skyldes eller preges av pasientenes eget immunsystem. Slike tilstander finnes innen flere forskjellige fagdisipliner. Sykdomsmekanismer og det genetiske grunnlaget for noen av disse sykdommene har noen fellestrekk, og nye immunmodulerende legemidler, både biologiske og syntetiske, brukes derfor ofte på tvers av fagfeltene. Klinisk immunologisk forskningsgruppe ved Stavanger Universitetssjukehus har i en årrekke samarbeidet multidisiplinært innen forskning. Sammen med den veletablerte kliniske forskningsposten ved SUS, vil vi koordinere og legge til rette for økt deltakelse i kliniske behandlingsstudier innen autoimmune sykdommer og inflammasjon i Norge.

Senterleder: Roar Omdal

Utøvende leder Inger Marie Skoie

Kontakt: NorTrials_Inflammation@sus.no​

Senterpresentasjon fra NorTrials oppstartsmøte

​Mer informasjon kommer.​Fant du det du lette etter?