Hjernehelse

NorTrials-senteret for hjernehelse og nevrologiske sykdommer er lagt til Haukeland universitetssykehus HF.

NorTrials hjernehelse dekker et bredt fagområde som inkluderer både nevrologiske sykdommer med fokus på multippel sklerose (MS), amyotrofisk lateralsklersose (ALS), Parkinsons sykdom, demens, hjerneslag, hodepine og epilepsi, med tillegg av barnenevrologi, hjernekreft, samt psykiatri med psykoser og stemningslidelser.

Innen hver sykdomsgruppe har NorTrials hjernehelse knyttet til seg fageksperter som har etablert et landsdekkende nettverk både ved universitetssykehusene og lokalsykehusene, noe som gjør at man raskt vil kunne respondere på forespørsler om deltakelse i studier.

«Gjennom disse nettverkene vil vi kunne samarbeide for å sikre rask og god inklusjon til studier med deltakelse fra norske sykehus. Innen alle sykdomsfeltene har man erfaring fra gjennomføring av både legemiddelindustri- og akademiske behandlingsstudier, fra fase I-IV-studier, om enn mest fra fase III-studier», utdyper senterleder Kjell-Morten Myhr.

NorTrials-senteret for hjernehelse er lokalisert ved Forsknings- og utviklingsavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus i nært samarbeid med Nevro-SysMed (Forskningssenter for klinisk behandling), samt Klinisk forskningspost for barn og voksne. Senteret har bred ekspertise og lang erfaring innen gjennomføring av legemiddelutprøvinger og andre kliniske studier, og vil tilrettelegge for at studier legges til sykehus med riktig kompetanse og tilgang på den aktuelle pasientpopulasjonen.

Senteret tilstreber å gi rask og pålitelig respons på henvendelser fra industrien om deltakelse i kliniske studier. Senteret anser det som viktig at norske sykehus blir med i de rette studiene, slik at deltakende studiesentre leverer antall pasienter og forventet kvalitet i henhold til avtale med sponsor. På den måten markedsfører senteret Norge som en god samarbeidsparter for kliniske studier, noe som igjen vil legge til rette for økt norsk deltakelse i internasjonale legemiddelutprøvinger. ​


Senterleder: Kjell Morten Myhr

Kontakt: kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Senterpresentasjon fra NorTrials oppstartsmøteFant du det du lette etter?