Kartlegging av kompetansebehov - kliniske studier

NorCRIN og NorTrials utfører en felles nasjonal kartlegging av behovet for opplæring og kompetanseheving med henblikk på kliniske studier.

Illustrasjon - hånd som krysser av i skjema

Ved å svare på undersøkelsen bidrar du til å sørge for at våre kurs- og opplæringstilbud til enhver tid er tilpasset brukernes behov og at de er relevante, tilgjengelige og kjente. 

Vi håper du benytter muligheten til å fortelle oss hva du synes!


Svarfrist: 31. mars 2023