Se NorTrials oppstartsmøte på nett

NorTrials oppstartsmøte ble holdt på Hotel Bristol i Oslo den 20. mai 2022. 

Statssekretær Karl Kristian Bekeng