Organisasjon

NorTrials er organisert med et styre, oppdragsansvarlig, en rådgivende gruppe og en koordinerende enhet, i tillegg til NorTrials-sentrene.

Organisasjonskart illustrasjon

Styret består av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene, to representanter for legemiddelindustrien og en representant fra medisinsk utstyrsindustri.

Oppdragsansvarlig er de fire regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst.

En rådgivende gruppe med representanter fra mange ulike aktører skal sørge for at ulike hensyn blir ivaretatt.

NorTrials koordinerende enhet er ansvarlig for koordinering og oppfølging.

Les mer ved å klikke på boksene nedenfor.

Fant du det du lette etter?