NorTrials-styret

Styret i NorTrials består av de administrerende direktørene for de fire regionale helseforetakene, samt to representanter fra Legemiddelindustrien og en representant fra Melanor.

​Styremedle​​​mmer:

Terje Rootwelt, Helse Sør-Øst RHF  (styreleder)

Inger Cathrine Bryne, Helse Vest RHF

Stig A. Slørdahl, Helse Midt-Norge RHF

Cecilie Daae, Helse Nord RHF

Nicolas Vaugelade-Baust, LMI

Anders Flatla, LMI

Thorbjørn Halvorsen, Melanor

​Møtereferater

Her legges referater fra styremøtene ut etter hvert som de blir godkjent.

21. april 2022

14. februar 2022

17. januar 2022


Fant du det du lette etter?